Phát triển con người

Giáo dục toàn diện để phát triển con người tại TOPMAX theo 3 giá trị gốc rễ: Đạo đức, Trí tuệ và Nghị lực luôn là tư tưởng xuyên suốt của Ban lãnh đạo và Cổ đông sáng lập.

Vì vậy, Topmax luôn tìm tòi và ứng dụng những phương pháp đột phá để Huấn luyện và Đào tạo đội ngũ nhân sự hướng đến sự phát triển toàn diện nhất.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đánh thức ý nghĩa cuộc đời: 100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm định vị được bản thân. Trả lời được câu hỏi tôi là ai? Tôi có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời này?

Quy luật Gieo hạt: Hiểu sâu về sự cho nhận, luật nhân quả ứng dụng. Phương pháp luận quan sát tự nhiên để ứng dụng vào cuộc sống và công việc. Hiểu đúng, làm đúng, kết quả đúng.

Đào tạo về Văn Hóa Topmax: Khóa học bắt buộc đây là khóa học thứ 3 trước khi bước vào giai đoạn thử việc đó là học về Văn hóa Topmax. Tìm hiểu rõ như thế nào là Hạnh Phúc và các tính cách con người TopMax

Đào tạo Marketing: Nhân viên TopMax nói chung và Marketing nói riêng sẽ được đào tạo về ngành Marketing từ cơ bản đến nâng cao dần cho phù hợp với yêu cầu công việc cụ thể trong từng giai đoạn.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng: Đây là kĩ năng vô cùng quan trọng, được sử dụng rất thường xuyên nên các nhân viên TopMax sẽ được đào tạo vô cùng bài bản và chuyên sâu, từ đó dần tối ưu quy trình đào tạo.

Kỹ năng Telesale: Một kĩ năng rất cần thiết trong thời kì kinh tế hiện nay. Với phương châm Chất Lượng Hơn Số Lượng, giáo trình đạo tạo của TopMax sẽ trang bị cho nhân viên khả năng xử lý được tất cả các tình huống trong quá trình phục vụ Khách hàng.

Đào tạo Quản lý, Lãnh đạo: Nhân lực cấp dưới được lựa chọn qua các thử thách sẽ được đào tạo rất sâu về các kĩ năng quản trị con người. Kể cả các Leader, Trưởng nhóm cũng sẽ được đào tạo kĩ hơn nữa để nâng cao năng lực và trình độ lãnh đạo.

Đào tạo Công nghệ mới: Công nghệ luôn vận động và biến đổi. Công tác đào tạo công nghệ cho nhân sự luôn được quan tâm sát sao. Nhân sự được lựa chọn sẽ được đào tạo kĩ lưỡng về các công nghệ mới, phương pháp mới, từ đó tối ưu quy trình làm việc cho Công ty.