Chuyên viên Hành Chính – Nhân sự

Ngày đăng 13-08-2020
  • Số lượng tuyển : 2
  • Ngày hết hạn : 30/06/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

* Theo dõi và quản lý lao động
– Tham gia xây dựng các nội quy/quy định/quy trình, văn bản chuyên môn, phần mềm quản lý, .. phục vụ công tác quản lý nhân sự.
– Theo dõi, triển khai quá trình gia hạn HĐLĐ của nhân sự theo quy định của Học viện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
– Soạn thảo văn bản, hoàn thiện hồ sơ trình ký và ban hành các quyết định: bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chỉnh/ điều chuyển nhân sự.
– Thực hiện lập, xử lý hồ sơ và kiểm soát việc giải quyết các chế độ các trường hợp nghỉ việc, nghỉ hưu, nghỉ chế độ, … cho người lao động.
– Hỗ trợ, giám sát, kiểm tra và đôn đốc HCNS cơ sở trong công tác quản lý nhân sự nhằm đảm bảo hoạt động quản lý nhân sự trong toàn Học viện.
* Lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác
– Xây dựng và kiện toàn các quy chế, quy trình, quy định, … liên quan đến chế độ chính sách của Học viện phù hợp với quy định của pháp luật.
– Triển khai công tác đăng ký mã số thuế, giảm trừ gia cảnh; tài khoản ngân hàng cho người lao động.
– Theo dõi và kiểm duyệt chấm công, nghỉ phép, nghỉ bù, tăng ca/ trả giờ, đặt cọc (nếu có) …của chuyên viên/chuyên gia và giảng viên theo quy trình, quy định của Học viện đã ban hành.
– Lập và kiểm soát báo cáo biến động nhân sự hàng tháng của các đơn vị.
– Thực hiện công tác làm lương, thưởng theo dõi việc chi trả các chế độ lương thưởng, phúc lợi của CBNV.
– Kiểm tra, giám sát việc thanh toán: lương, thưởng (SVC, doanh số, đặc biệt, …) và các chế độ khác cho nhân sự theo quy định của Học viện.
– Tổng hợp dữ liệu, văn bản, lập hồ sơ lương hàng tháng.
* BHXH
– Triển khai các nghiệp vụ: Thu (tăng/ giảm/điều chỉnh, thay đổi thông tin), nghiệp vụ Sổ, Thẻ và giải quyết chế độ BHXH của người lao động.
– Xử lý các vấn đề phát sinh khác liên quan đến vấn đề Bảo hiểm của người lao động.
– Tổng hợp dữ liệu và lập hồ sơ BHXH hàng tháng phục vụ cho công tác thanh kiểm tra BHXH.
* Các báo cáo liên quan

Kinh nghiệm/ Kỹ năng chi tiết

– Có kinh nghiệm trong mảng Đào tạo (Đào tạo Online là 1 lợi thế)
– Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan
– Có tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
– Hiểu biết về Thuế và Bảo hiểm
– Giỏi Excel, tư duy hệ thống, logic
– Ham học hỏi, chịu được áp lực cao trong công việc

2 thoughts on “Chuyên viên Hành Chính – Nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *